• همه دوره ها
 • دوره های فعال
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  ثبت نام
  50946سفال کودک ترم 1 دوره هاي آموزشي ژاله باقرزاده مجتمع فرهنگي هنري شهيد احمد اوغلي کانون تبريز 104-10 1402/04/01 مختلط1402/06/15
  50945سازنده توليدات چرمي دست دوز مهارت هاي فني ( اقتصادي ، اشتغال زايي ، ... ) اشرف السادات شندآبادي کارگاه صنايع دستي و صنايع پوشاک - چرم و خياطي 2012-501402/05/080 مختلط1402/07/25
  50943اخلاق اسلامي دوره هاي آموزشي نيلوفر امير نسل کميته امداد شهرستان بناب 6215-401402/03/15 مونث 1402/03/18
  50942کتابخواني... فعاليت هاي فرهنگي و هنري محمودي مرکز فرهنگي هنري شهيد پاک دل کانون ميانه 307-10 1402/05/15 مونث 1402/07/01
  50937نذر اب فعاليت هاي فرهنگي و هنري آقاي بهنام واحد جمعيت هلال احمر ميانه سال 1401 21014-461402/06/15 مختلط1402/06/16
  50936قصه گويي مهره مهرباني کتابخواني و مطالعه رقيه ميرزاپور کتابخانه عمومي شهيد بهشتي مرند 1008-12 1402/06/090 مختلط1402/06/09
  50935مکرومه بافي دوره هاي آموزشي شبنم پورمحمد آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي نگاره ي هنر 1015-701402/05/05 مختلط1402/07/10
  50934خوشنويسي با خودکار دوره هاي آموزشي احمد قنبري آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي نگاره ي هنر 1015-701402/06/10 مختلط1402/07/10
  50933چرم دوزي کيف دوره هاي آموزشي رقيه خانش پور آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي نگاره ي هنر 1015-701402/05/10 مختلط1402/06/10
  50932نقاشي کودک دوره هاي آموزشي شيوا سفيدگر انديس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي نگاره ي هنر 105-10 1402/06/01 مختلط1402/06/30
  50931طراحي سياه قلم دوره هاي آموزشي مرضيه قنبرزاده آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي نگاره ي هنر 1815-701402/05/20 مختلط1402/06/20
  50930نقاشي زيرلعابي دوره هاي آموزشي شيوا سفيدگر انديس آموزشگاه آزاد فني و حرفه اي نگاره ي هنر 1015-601402/05/20 مونث 1402/06/20
  1234567...