• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 62484
عنوان دوره آموزش چهره به چهره ويژه پست نوروزي
دسته بندی دوره هاي آموزشي
نوع تجمعي
جنسیت مختلط
بازه ی سنی 15-70
تاریخ شروع 1402/12/26
تاریخ پایان 1403/01/18
نام مربی مريم عسگريزادگان
ساعت برگزاری 60 ساعت
مهلت ثبت نام 1403/01/01
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 6
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .