• جزئیات دوره
  • برنامه هفتگی
  • مکان برگزاری
جزئیات دوره فراغتی
کد دوره 56510
عنوان دوره جلسات کتابخواني فرهنگسراي الغدير شروع شد آبان
دسته بندی فعاليت هاي فرهنگي و هنري
نوع تجمعي
جنسیت مونث
بازه ی سنی 15-70
تاریخ شروع 1402/08/28
تاریخ پایان 1402/08/28
نام مربی سلطاني
ساعت برگزاری 1 ساعت
مهلت ثبت نام 1402/08/28
ظرفیت باقی -
شهریه ریال
شرح برنامه
وضعیت اجرا 0
وضعیت ثبت نام 0
تعداد مشاهده 18
   صحت اطلاعات و کیفیت دوره های آموزشی بر عهده پایگاه و مرکز برگزارکننده می‌باشد .