جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 آموزش ژيمناستيک 1397/04/021397/06/2821935مذکر 7-10 ملکان سالن وليعصر 37843128
2 ايستگاه ورزش صبحگاهي بانوانسالن امام علي 1397/01/151397/12/2921914مونث 20-50بناب- خيابان امام خميني- شهرداري بناب 37722010
3 ايستگاه ورزش صبحگاهي سالن وليعصر 1397/01/151397/12/2921912مونث 20-45بناب- خيابان امام خميني- شهرداري بناب 37722010
4 ايستگاه ورزش صبحگاهي بانوان ايستگاه شهيد علوي 1397/01/151397/12/2921910مونث 22-45بناب- خيابان امام خميني- شهرداري بناب 37722010
5 ايستگاه ورزش صبحگاهي سالن بهشتي 1397/01/151397/12/2921909مونث 25-45بناب- خيابان امام خميني- شهرداري بناب 37722010
6 ايستگاه ورزش صبحگاهي بانوان ايستگاه امام علي 1397/01/141397/12/2921899مونث 20-50بناب- خيابان امام خميني- شهرداري بناب 37722010
7 پياده روي بانوان 1397/07/281397/07/2821897مونث 30-50ملکان-روستاي قوريجان-مرکز سلامت قوريجان 37807555
8 دوره آموزشي اسکيت تابستاني نوجوانان 1397/03/311397/06/2921878مذکر 11-19ملکان شهرک سالن دوهزار نفري 37843127
9 مسابقه فوتسال 1397/07/181397/07/1821875مذکر 22-35خاوران - شهرداري منطقه نه شهرداري تبريز 6324141
10 مسابقه فوتسال 1397/06/131397/06/1321852مذکر 23-37خاوران - شهرداري منطقه نه شهرداري تبريز 6324141
1234567...