جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 واليبال آقايان 3 1397/03/311397/06/3116538مذکر 8-50 شبستر-اداره ورزش و جوانان سالن بانوان- تسوج- شيخ ولي- علي بيگلو- بندرشرفخانه-شندآباد-خامنه-ديزج خليل- عليشاه- وايقان-نظرلو 42423056
2 واليبال آقايان 2 1397/03/311397/06/3116537مذکر 8-50 شبستر-اداره ورزش و جوانان سالن بانوان- تسوج- شيخ ولي- علي بيگلو- بندرشرفخانه-شندآباد-خامنه-ديزج خليل- عليشاه- وايقان-نظرلو 42423056
3 واليبال آقايان1 1397/03/311397/06/3116534مذکر 8-50 شبستر-اداره ورزش و جوانان سالن بانوان- تسوج- شيخ ولي- علي بيگلو- بندرشرفخانه-شندآباد-خامنه-ديزج خليل- عليشاه- وايقان-نظرلو 42423056
4 برگزاري ورزش صبحگاهي ويزه بانوان در پارک زعفرانيه 1397/05/241397/05/2416513مونث 20-50زعفرانيه پارک زعفرانيه 33339494
5 برگزاري ورزش صبحگاهي ويزه بانوان در پارک زعفرانيه 1397/05/221397/05/2216511مونث 20-50زعفرانيه پارک زعفرانيه 33339494
6 برگزاري ورزش صبحگاهي ويزه بانوان در پارک زعفرانيه 1397/05/201397/05/2016510مونث 20-50زعفرانيه پارک زعفرانيه 33339494
7 برگزاري ورزش صبحگاهي ويزه بانوان در پارک زعفرانيه 1397/05/171397/05/1716508مونث 20-50زعفرانيه پارک زعفرانيه 33339494
8 برگزاري ورزش صبحگاهي ويزه بانوان در پارک زعفرانيه 1397/05/151397/05/1516506مونث 20-50زعفرانيه پارک زعفرانيه 33339494
9 برگزاري ورزش صبحگاهي ويژه بانوان در پارک گلها 1397/05/231397/05/2316504مونث 20-50مارالان جنب ايرانسل پارک گلها 33339494
10 برگزاري ورزش صبحگاهي ويژه بانوان در پارک گلها 1397/05/211397/05/2116502مونث 20-50مارالان جنب ايرانسل پارک گلها 33339494
1234567...