جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 نشست کتابخوان کتابخانه اي 1397/05/291397/05/2916563مختلط8-14 تبريز- چهارراه لاله- کتابخانه مرککزي تبريز 34434856
2 آموزش مهارت زندگي باموضوع ازدواج 1397/05/221397/05/2216464مونث 12-40هريس - روستاي مينق 43432112
3 کارگاه بهداشت بانوان علل اضطراب و استرس جلسه سوم 1397/05/161397/05/1616451مونث 15-50چهارراه لاله - ميدان امام حسين - اول خيابان جلاليه - بوستان قران منطقه هفت 34408360
4 کارگاه ويژه بلوغ نوجوانان دخترجلسه دوم 1397/05/061397/05/0616450مونث 15-50چهارراه لاله - ميدان امام حسين - اول خيابان جلاليه - بوستان قران منطقه هفت 34408360
5 کارگاه ويژه بلوغ نوجوانان دختر جلسه سوم 1397/05/041397/05/0416447مونث 9-17 چهارراه لاله - ميدان امام حسين - اول خيابان جلاليه - بوستان قران منطقه هفت 34408360
6 کارگاه ويژه بلوغ نوجوانان دختر جلسه سوم 1397/05/031397/05/0316446مونث 9-17 چهارراه لاله - ميدان امام حسين - اول خيابان جلاليه - بوستان قران منطقه هفت 34408360
7 مسابقات قرآني شهداي مدافع حرم 1397/06/031397/06/0716399مختلط15-25ميدان ساعت کميته امداد اداره 2 تبريز 35531224
8 توزيع بسته هاي فرهنگي 1397/01/151397/06/3116397مختلط7-20 ميدان ساعت کميته امداد اداره 2 تبريز 35531224
9 گروه سرود 1397/03/311397/06/3116396مذکر 10-20ميدان ساعت کميته امداد اداره 2 تبريز 35531224
10 طراحي دختران 1397/04/051397/06/1516388مونث 14-18مرند خيابان جلفا 42227724
1234567...