جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 اصول پرورش بوقلمون استاني 1397/04/091397/04/2321945مذکر 30-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
2 اصول پرورش زنبور عسل 1397/03/051397/04/0921944مختلط30-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
3 اصول پرورش بوقلمون استاني 1397/04/091397/04/2121943مذکر 30-50خيابان اماميه- روبروي پارک مشروطه- مجتمع فرهنگي ورزشي 27 خرداد جهاد کشاورزي 35419028
4 هرس درختان ميوه 1397/01/151397/01/1521937مذکر 20-50کليبر - خيابان تربيت بدني - مديريت جهاد کشاورزي شهرستان کليبر 44442175
5 جلسه پنجم هلال احمر 1397/01/201397/01/2021936مختلط19-29اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
6 جلسه ششم هلال هحمر 1397/01/201397/01/2021934مختلط19-28اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
7 پيشگيري از اعتياد 1397/04/161397/04/1621933مختلط17-45اهر خيابان معماران جنب پارک شيخ شهاب الدين اداره بهزيستي 44240207
8 جلسه چهارم هلال احمر 1397/01/191397/01/1921932مختلط21-29اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
9 کنترل علف هاي هرز مزارع گندم 1397/02/051397/02/0521931مذکر 20-50کليبر - خيابان تربيت بدني - مديريت جهاد کشاورزي شهرستان کليبر 44442175
10 جلسه پاياني هلال احمر 1397/01/221397/01/2221930مختلط20-27اماميه دانشگاه پيام نور 35492218
1234567...