جستجوی برنامه

استان
دستگاه اجرایی
پایگاه آموزشی
تاریخ شروع
تاریخ پایان
شهرستان
دسته بندی برنامه
جنسیت گروه هدف
عنوان دوره
کد دوره

دوره های فراغتی

ترتیب نمایش
ردیفنام دورهتاریخ شروعتاریخ پایانکد دورهجنسیترده ی سنیآدرستماس
1 ثبت نام ترمي خانه فرهنگ مادر و کودک فروردين و ارديبهشت 97 1397/01/141397/02/3112224مختلط7-7 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
2 يو سي مس اينتر بي بهمن و اسفند 96 1396/11/031396/12/2512213مختلط8-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
3 يو سي مس هاير اي 3 بهمن و اسفند 96 1396/11/031396/12/2512212مختلط8-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
4 يو سي مس هاير اي 2بهمن و اسفند 96 1396/11/031396/12/2512211مختلط8-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
5 يو سي مس گرند بي بهمن و اسفند96 1396/11/031396/12/2512210مختلط8-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
6 يوسي مس اينتر اي بهمن و اسفند 96 1396/11/031396/12/2512209مختلط9-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
7 آموزش قرآن کريم 1396/12/011398/05/3112202مختلط12-30آذربايجان شرقي- هريس - روبروي فرمانداري 43432374
8 يو سي مس هاير اي بهمن و اسفند 96 1396/11/031396/12/2512201مختلط9-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
9 يوسي مس هاير بي بهمن و اسفند 96 1396/11/031396/12/2512198مختلط8-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
10 يو سي مس ادونس بهمن و اسفند96 1396/11/031396/12/2512197مختلط9-13 تبريز-ميدان ستارخان -خيابان شهيد قره باغي -فرهنگسراي بزرگ الغدير 32668283
1234567...